Adatvédelem

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A VÁR MEDICAL & BEAUTY SZÉPSÉGSZALON WEBOLDALÁN TÖRTÉNŐ

 

ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN 

BEVEZETÉS 

A Vár Medical & beauty szépségszalon (továbbiakban mint Adatkezelő) weboldalának üzemeltetése során több olyan funkcióval találkozik az oldal látogatója, ahol személyes adatait megadhatja bizonyos célok elérése érdekében. Ebből kifolyólag az Adatkezelő az adataikat megadó személyek (továbbiakban mint Érintett) személyes adatait kezeli. Ezen adatok kezeléséről eben a tájékoztatóban talál információkat.

 

 AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ

 Adatkezelő megnevezése:Vár Medical & beauty szépségszalon - Horváth-Csernák Mónika, egyéni vállalkozó

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17. 1/6

Postacíme: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17. 1/6

E-mail címe: varmedical.hu@gmail.com

Honlapja: http://www.varmedical.hu

Adatkezelési céljaink teljesítése során adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

 

Kapcsolatfelvétel

A weboldalunkon Önnek lehetősége van üzenni nekünk, és igényelni azt, hogy mi felvegyünk Önnel a kapcsolatot. Azonban annak érdekében, hogy meg tudjuk Önt keresni, szükségünk van néhány személyes adatának megadására. A weboldal kapcsolatfelvétel funkciója a szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődésre, információszerzésre szolgál. 

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre a következő:

 • név 
 • email
 • telefonszám
 • üzenetben esetlegesen az Ön által megadott egyéb személyes adatok

 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdésekben a kétirányú kommunikáció biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett a weboldalon a „küldés” gombra kattintással ad meg. A hozzájárulást, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama

Az Önről kezelt személyes adatokat az üzenet beérkezését követően 1 hónapig kezeljük és tároljuk, ezután az üzenete törlésre kerül.

Ingyenes konzultáció

A weboldalunkon Önnek lehetősége van üzenni nekünk, és igényelni azt, hogy mi ingyenes konzultációt nyújtsunk Önnek. Azonban annak érdekében, hogy meg tudjuk Önt keresni és a konzultációt le tudjuk bonyolítani, szükségünk van néhány személyes adatának megadására. A weboldal ingyenes konzultáció funkciója ingyenes, a kezeléseinkkel kapcsolatos szakmai kunzultáció lebonyolításának igénylésére szolgál.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre a következő:

 • név 
 • email
 • telefonszám
 • kezelni kívánt testfelület
 • üzenetben esetlegesen az Ön által megadott egyéb személyes adatok

 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja ingyenes, a kezeléseinkkel kapcsolatos szakmai kunzultáció lebonyolításának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett a weboldalon a „küldés” gombra kattintással ad meg. A hozzájárulást, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama

Az Önről kezelt személyes adatokat az üzenet beérkezését követően 1 hónapig kezeljük és tároljuk, ezután az üzenete törlésre kerül.

 

Árajánlat kérés

A weboldalunkon Önnek lehetősége van üzenni nekünk, és igényelni azt, hogy mi személyre szabott árajánlatot adjunk Önnek a kezelni kívánt testfelületre. Azonban annak érdekében, hogy meg tudjuk Önt keresni és valóban személyre szabott árat tudjunk ajánlani, szükségünk van néhány személyes adatának megadására. A weboldal árajánlat kérés funkciója az Ön által meghatározott testfelület kezelésére kikalkulált egyedi ár kérésére szolgál.

 

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre a következő:

 • név 
 • email
 • telefonszám
 • kezelni kívánt testfelület
 • üzenetben esetlegesen az Ön által megadott egyéb személyes adatok

 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a kezelni kívánt testfelületre kikalkulált személyre szabott árról történő kommunikáció biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett a weboldalon a „küldés” gombra kattintással ad meg. A hozzájárulást, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama

Az Önről kezelt személyes adatokat az üzenet beérkezését követően 1 hónapig kezeljük és tároljuk, ezután az üzenete törlésre kerül.

 

Hírlevél küldés

A weboldalunkon Önnek lehetősége van feliratkozni hírlevelünkre, annak érdekében, hogy mindig első kézből értesüljön ajánlatainkról, akcióinkról, híreinkről, újdonságainkról. Azonban annak érdekében, hogy hírleveleket tudjuk Önnek küldeni, szükségünk van néhány személyes adatának megadására.

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre a következő:

 • név 
 • email

 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja rendszeres hírlevél küldése Önnek ajánlatainkról, akcióinkról, híreinkről, újdonságainkról.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett a weboldalon a „feliratkozás” gombra kattintással ad meg. A hozzájárulást, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

Az adatkezelés időtartama

Az Önről kezelt személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozásáig kezeljük. Önnek bármikor jogában áll hozzájárulását visszavonni elérhetőségünk bármelyikére intézett nyilatkozatában vagy bármelyik hírlevelünkre küldött válasz e-mailben. Tájékoztatjuk azonban, hogy a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása nem érinti.

 

AZ ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGOK

 

A hozzáféréshez való jog

Az Ön személyes adatait a fent meghatározott adatkezelési célok érdekében kezeljük. Ha Ön utólag szeretne információhoz jutni az általunk kezelt Önnel kapcsolatos személyes adatok köréről, a kezelés módjáról, akkor a hozzáféréshez való jogát írásban gyakorolhatja a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17. 1/6 postacímre küldött levélben, illetve a varmedical.hu@gmail.com e-mail címre küldött e-mail formájában. Ön az általunk kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen megkapja. Tájékoztatjuk azonban, hogy ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, arra a másolás díját felszámolhatjuk. Ha Ön azt kéri, hogy a tájékoztatást szóban (telefonon) adjuk meg, arra is lehetősége van, ilyen esetben azonban be kell azonosítanunk az Ön személyazonosságát.

 

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben pontatlanok vagy hiányosak az Önre vonatkozó, fent meghatározott valamely célból általunk kezelt személyes adatok, vagy azokban változás áll be, kérheti ezek módosítását. Helyesbítési kérelme esetén a pontatlan, elavult adatokat töröljük, a helyes adatokat pedig rögzítjük. Amennyiben személyes adatait helyesbíteni kívánja, kérjük, írjon a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17. 1/6 postacímre vagy a varmedical.hu@gmail.com e-mail címre.

 

A törléshez való jog

Ön jogosult kérni tőlünk az általunk Önről kezelt személyes adatok törlését amennyiben az adatkezelés jogellenesnek minősül vagy nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra a fent meghatározott valamely adatkezelési célból. Abban az esetben is töröljük az adatait, amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A törléshez való jogát írásban gyakorolhatja a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17. 1/6 postacímre küldött levélben, illetve a varmedical.hu@gmail.com e-mail címre küldött e-mail formájában, emellett pedig hozzájárulását bármelyik hírlevelünkre küldött válasz e-mailben is visszavonhatja.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az általunk kezelt személyes adatai korlátozását kérheti, ha vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra az adott adatkezelési célból, de Önnek jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges hogy azokkal mi rendelkezzünk. Abban az esetben is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenesnek minősül, de nem szeretné, hogy az adatok törlése megtörténjen, hanem azt tartja megfelelőnek, hogy az adatok felhasználása korlátozottan történjen észünkről. A 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17. 1/6 postacímre küldött levélben vagy a varmedical.hu@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Korlátozás esetén az Ön személyes adatait főszabály szerint csak tárolhatjuk.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az általunk kezelt személyes adatait elektronikusan kezeljük. Ön jogosult arra, hogy a rögzített adatait mi – kérelme esetén - átadjuk Önnek olyan formában – elektronikusan -, hogy azt Ön könnyen fel tudja használni. Azt is kérheti tőlünk, hogy ezen adatokat mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek. Az adathordozhatósághoz való jogát a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17. 1/6 postacímre küldött levélben vagy a varmedical.hu@gmail.come-mail címre küldött e-mailben gyakorolhatja.

 

Az eljuttatott kérelem elintézési ideje

A fentebb meghatározott jogok vonatkozásában előterjesztett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kezeljük. A kérelemben foglaltakat áttekintjük, és tájékoztatjuk Önt a jogaival kapcsolatban megtett intézkedésekről. Ha bonyolult a megítélendő kérdés, vagy információt kell beszereznünk ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyünk, akkor ez a határidő meghosszabbítható maximum két hónappal. Erről is tájékoztatjuk Önt.

 

Jogorvoslatok 

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha adatkezelésünkkel kapcsolatban adatvédelmi jogsértést tapasztal Ön jogosult hatósághoz vagy bírósághoz fordulni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjának címe: www.nai.hu, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. Bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni.

 

 

Székesfehérvár, 2021. augusztus